Azərbaycanın Sənaye Portalı

Azərbaycan Respublikasında sahibkarlıq fəaliyyətinin, o cümlədən sənaye müəssisələrinin dəstəklənməsi çoxşaxəli istiqamətlərdə həyata keçirilir. Bu dəstək mexanizmləri; maliyyələşmə, təşviqat, kadr potensialının gücləndirilməsi və müxtəlif növ digər dəstəklər olaraq qruplaşdırılmışdır. Aşağıdakı keçidlərdən müvafiq dəstək mexanizmləri haqqında məlumat ala bilərsiniz