Azərbaycanın Sənaye Portalı


Sənaye parklarının və ya məhəllələrinin nailiyyətlərinin qiymətləndirilməsi haqqında.pdf

Sənaye parklarında və ya məhəllələrində təlim və maarifləndirmə işlərinin aparılması ilə bağlı.pdf