Azərbaycanın Sənaye Portalı


Alkoqollu içkilər, etil (yeyinti) spirti və tütün məmulatı istehsalının, saxlanmasının, idxalının və satışının tənzimlənməsi haqqında Fərman.pdf

Alkoqollu içkilər, etil (yeyinti) spirti və tütün məmulatı istehsalının, idxalınınvə satışının tənzimlənməsi sahəsində əlavə tədbirlər haqqında Fərman.pdf

«Yeyinti məhsulları haqqında» Fərman.pdf

Bəzi fəaliyyət növlərinə xüsusi razılıq (lisenziya) verilməsi qaydalarının təkmilləşdirilməsi haqqında Fərman.pdf

Azərbaycan Respublikasından Avropa İttifaqı ölkələrinə yeyinti məhsullarının ixracının tənzimlənməsi haqqında Fərman.pdf

Azərbaycan Respublikası dövlət sərhədinin buraxılış məntəqələrindən keçirilən malların və nəqliyyat vasitələrinin yoxlanılmasında Bir Pəncərə prinsipinin tətbiqi haqqında Fərman.pdf

Xüsusi iqtisadi zonalar haqqında Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq edilməsi barədə Fərman.pdf

«Xüsusi iqtisadi zonanın operatorunun seçilməsi üzrə müsabiqənin keçirilməsi Qaydaları»nın təsdiq edilməsi haqqında Fərman.pdf

Müəyyən sahibkarlıq fəaliyyəti növləri ilə məşğul olmaq üçün tələb edilən xüsusi razılıq (lisenziya) və icazə sistemi ilə bağlı bəzi məsələlər haqqında Fərman.pdf

Sumqayıt Kimya Sənaye Parkının yaradılması haqqında Fərman.pdf

Yüksək Texnologiyalar Parkının yaradılması haqqında Fərman.pdf

Azərbaycan 2020 gələcəyə baxış İnkişaf Konsepsiyasının təsdiq edilməsi haqqında Fərman.pdf

“Sənaye parkları haqqında Nümunəvi Əsasnamə”nin təsdiqi barədə Fərman.pdf

“Azərbaycan Respublikası regionlarının 2014-2018-ci illərdə sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət Proqramı”nın təsdiq edilməsi haqqında Fərman.pdf

Sahibkarlığın inkişafı ilə bağlı əlavə tədbirlər haqqında Fərman.pdf

Sənaye məhəllələrinin yaradılması və fəaliyyətinin təşkili haqqında Fərman.pdf

Mingəçevir Yüksək Texnologiyalar Parkının yaradılması haqqında Fərman.pdf

Lisenziyalaşdırma sahəsində bəzi tədbirlər haqqında Fərman.pdf

İnvestisiyaların təşviqi ilə bağlı əlavə tədbirlər haqqında Fərman.pdf

Qeyri-neft məhsullarının ixracının təşviqi ilə bağlı əlavə tədbirlər haqqında Fərman.pdf

“Lisenziyalar və icazələr haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiqi haqqında Fərman.pdf

İnvestisiyanın həyata keçirildiyi iqtisadi fəaliyyət sahələri, investisiya layihəsinin həcmi ilə bağlı minimal məbləğ və həyata keçiriləcəyi inzibati ərazi vahidlərinin haqqında Fərman.pdf

Hüquqi şəxslərə və fərdi sahibkarlara texnikanın, texnoloji avadanlıqların və qurğuların idxalı üçün təsdiqedici sənədin verilməsi Qaydasının təsdiq edilməsi haqqında Fərman.pdf

“İnvestisiyaların təşviqi ilə bağlı əlavə tədbirlər haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2016-cı il 18 yanvar tarixli 745 nömrəli Fərmanında dəyişikliklər edilməsi barədə Fərman.pdf

“Made in Azerbaijan” brendi Qaydasının təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı.pdf

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2016-cı il 18 yanvar tarixli 745 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “İnvestisiya təşviqi sənədinin verilməsi Qaydası”nda dəyişiklik edilməsi haqqında.pdf

2016-cı il 20 aprel tarixli 878 nömrəli Fərmanında dəyişikliklər edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı.pdf