Azərbaycanın Sənaye Portalı


18 dekabr 2009-cu il tarixli 193 nömrəli Qərar.pdf

25 dekabr 2009-cu il tarixli 199 nömrəli Qərar.pdf

25 yanvar 2010-cu il tarixli 16 nömrəli Qərar.pdf

19 aprel 2013-cü il tarixli 68 nömrəli Qərar.pdf

13 may 2015-ci il tarixli 186 nömrəli Qərar.pdf

15 may 2015-ci il tarixli 192 nömrəli Qərar.pdf

8 iyul 2015-ci i tarixli 257 nömrəli Qərar.pdf