Azərbaycanın Sənaye Portalı

Adı: Mis emalı zavodu

Fəaliyyətə başladığı tarix: 25.02.2014-cü il

Yerləşdiyi ünvan: Sumqayıt şəhəri

Fəaliyyət sahələri: elektroliz, mis qəbulu, ərinti və dik töküm

İş yeri: 70 nəfər

Qısa məlumat: Daxili bazarın tullantı imkanlarını nəzərə alaraq ay ərzində orta hesabla 500 tona qədər tullantı qəbul edilir. İkinci mərhələdə ay ərzində 450 ton anod xammalı əldə olunur. Nəticədə yüksək texnoloji təmizliyə malik mis katod lövhələr alınır. Bu lövhələrin mis tərkibi ən yüksək göstərici olan 99,99 faizə malikdir.