Azərbaycanın Sənaye Portalı

Adı:  “Gəmi təmiri və gəmiqayırma” İstehsalat Birliyi

Fəaliyyətə başladığı tarix: 04.03.2013-cü il

Yerləşdiyi ünvan: Zığ şosesi

Fəaliyyət sahəsi: müəssisədə gövdə-qaynaq, mexaniki emal, metaləritmə, çilingər, ağac emalı, elektrikquraşdırma və gəmilərin təmiri

Sahəsi: 2,2 hektar

Qısa məlumat: 6 sex binası inşa olunmuş. Burada 8 iriölçülü gəmi təmirə dayana bilər.