Azərbaycanın Sənaye Portalı

Adı: “DET-AL Alüminium” MMC-nin Detal Alüminium Kompleksinin alüminium yarımfabrikat istehsalı zavodları

Fəaliyyətə başladığı tarix: 21.01.2014-cü il

Fəaliyyət sahələri: tökmə rulonlar və alüminium vərəqələr

Yerləşdiyi ünvan: Gəncə şəhəri

İstehsal: İllik 50 min ton

İş yeri: 300 nəfər

Qısa məlumat: İstehsal gücü 50 min ton olan iki modern zavod qurulmuşdur. Bunlar metaltökmə və fasiləsiz yayma, təzyiqlə emal və boyama zavodlarıdır. Metaltökmə və fasiləsiz yayma zavodunun 2012-ci ilin əvvəlində birinci fazası istifadəyə verilmişdir. burada 8 əritmə sobası və 4 metalyayma aqreqatı quraşdırılmışdır. Elektroliz vannalarından götürülən maye alüminium metaltökmə və fasiləsiz yayma zavoduna daşınaraq ildə 50 min ton 6-10 millimetr qalınlığında alüminiumdan fasiləsiz tökmə rulonlar və alüminium vərəqələr istehsal ediləcəkdir.