Azərbaycanın Sənaye Portalı

Adı: "Sumqayıt Plastik Emalı Zavodu" MMC

Fəaliyyətə başladığı tarix:  12.05.2014-cü il

Yerləşdiyi ünvan: Sumqayıt şəhəri

Fəaliyyət sahələri: 

1. Plastik yumurta kasetinin istehsalı;

2. Təkrar emal edilmiş polietilen və polipropilen qranulların və pet (plastmas) qırıntıların istehsalı.

İstehsal: illik emal gücü 5000 min tonadək

İş yeri: 30 nəfər

Qısa məlumat: Uzun illər boyu tullantılar çürüyərək havanı, torpağı və suyu çirkləndirərək ətraf mühitə, canlı varlıqlara, xüsusilə insanlara ciddi təhlükə mənbəyi yaradır. Bu baxımdan, plastik tullantıların çeşidlənməsi və təkrar emalı tullantıların ümumi həcmini azaldır, ekoloji təmizliyi təmin edir, ucuz xammal bazarı formalaşdırır, ölkədə təkrar emalın təminatı üçün zəmin yaradır,  enerjiyə qənaət olunur və ən önəmlisi tullantıların ətraf mühitə mənfi təsirini azaldır.