Azərbaycanın Sənaye Portalı


Fərman.pdf

Azərbaycan Respublikası regionlarının 2014-2018-ci illərdə sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət Proqramı.pdf

Tədbirlər Planı.pdf