Azərbaycanın Sənaye Portalı


Sərəncam.pdf

Azərbaycan Respublikasında sənayenin inkişafına dair 2015-2020-ci illər üçün Dövlət Proqramı.pdf

State Program for the development of industry in Azerbaijan in 2015-2020.pdf

Государственная Программа по развитию промышленности в Азербайджанской Республике на 2015-2020 годы.pdf