Azərbaycanın Sənaye Portalı


2017-ci ilin yanvar-iyun aylarında malların idxalı və ixracına dair göstəricilər - Metallurgiya üzrə.xls

2017-ci ilin yanvar-iyun aylarında malların idxalı və ixracına dair göstəricilər-Maşın və avadanlıq üzrə.xls