Azərbaycanın Sənaye Portalı


Tütün məmulatlarının istehsalı müəssisəsinin yaradılması ilə əlaqədar nümunəvi texniki iqtisadi əsaslandırma sənədi.pdf