Azərbaycanın Sənaye Portalı


Dünyada kiçik və orta sənaye şirkətlərin (startap) yaradılmasının dəstəklənməsi haqqında.pdf