Azərbaycanın Sənaye Portalı


Dünyada kauçuk rezin məmulatların o cümlədən avtomobil şinlərinin istehsalı.pdf