Azərbaycanın Sənaye Portalı

İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyi tərəfindən aparılmış müxtəlif araşdırmalar və eləcə də müvafiq beynəlxalq təşkilatlar və şirkətlər tərəfindən hazırlanan hesabatlar bu bölmədə əks olunmuşdur.