Azərbaycanın Sənaye Portalı

11-12 may 2017-ci il tarixlərində Belarus Respublikasında Beynəlxalq forum keçiriləcəkdir.  
Forum ilə əlaqədar ətraflı məlumat üçün aşağıdakı ünvanlara müraciət etmək olar:

 Tel: +375212653035

       +375298905248

Email: info@fez-vitebsk.by