Azərbaycanın Sənaye Portalı

Qırğız Respublikasının Hökuməti tərəfindən "Kok-Yanqak" daş kömür yatağının 2-ci sahəsinin geoloji kəşfiyyatı və "Canı-Arık", "Şaydan-Say", "Bazarkorqon" qum-çınqıl qarışığı yatağının işlənilməsinə dair hərracların keçirilməsini elan etmişdir. Hərraclar 13 oktyabr 2015-ci il tarixində keçiriləcəkdir.
Azərbaycanda fəaliyyət göstərən sahibkarlar və işgüzar dairələr hərraclarda iştiraka dəvət olunurlar. Daha ətraflı məlumat əldə etmək üçün aşağıdakı link və ünvana müraciət edə bilərsiniz:

Tel.: (+996 312) 30-02-46
(+996 312) 90-98-69
http://www.geology.kg/