Azərbaycanın Sənaye Portalı

“Azərbaycanın sənaye portalı” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2014-cü il 12 mart tarixli 331 nömrəli Sərəncamı ilə təsdiqlənmiş,  “Azərbaycan Respublikasında 2014-cü ilin “Sənaye ili” elan edilməsi ilə bağlı Tədbirlər Planı”nın 15-ci maddəsinə əsasən yaradılmışdır.


Məqsədi

Portalın yaradılmasında əsas məqsəd aşağıdakılardır:

Portalın əsas bölmələri aşağıdakılardır:

Portala həmçinin aşağıdakı modullar inteqrasiya edilmişdir: